2021 Blake Hockey vs. Benilde and STMA2021 Girls Hockey:  Blake vs Benilde2021 Girls Hockey:  Blake vs Breck2021 Girls Hockey:  Blake vs Holy Family2021 Girls Hockey: Blake vs Edina2021 Girls Hockey: Blake vs Minnehaha Academy